Home Uncategorized Οι επενδύσεις στις δημόσιες μεταφορές αυξάνουν το ΑΕΠ των πόλεων

Οι επενδύσεις στις δημόσιες μεταφορές αυξάνουν το ΑΕΠ των πόλεων

0

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορούν να αποκομίσουν ευκαιρίες για οικονομικά οφέλη σχεδόν $800 δισ. ετησίως, από το 2030 και μετά, προχωρώντας στην αναβάθμιση των δικτύων δημοσίων μεταφορών και συγκοινωνιών.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα “The Mobility Opportunity” που πραγματοποιήθηκε από την Credo – μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με έδρα το Λονδίνο – και παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Σιγκαπούρη. Η έρευνα, η

οποία υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Siemens, ανέλυσε τα δίκτυα μεταφορών και συγκοινωνιών 35 μεγάλων πόλεων σε όλο τον κόσμο και αξιολόγησε την ετοιμότητα των αστικών κέντρων να αντιμετωπίσουν μελλοντικές προκλήσεις, όπως η πληθυσμιακή αύξηση και ο ισχυρότερος ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αν και οι 35 πόλεις που αξιολογήθηκαν εφάρμοζαν τα βέλτιστα πρότυπα, θα είχαν περιθώριο οικονομικού οφέλους περίπου $238 δισ. το χρόνο, από το 2030 κι έπειτα. Με συνεπαγωγή σε όλα τα αστικά κέντρα του κόσμου, με παρόμοιο μέγεθος και πληθυσμό άνω των 750.000 κατοίκων, αναδεικνύονται οικονομικές ευκαιρίες σχεδόν $800 δισ. σε ετήσια βάση. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σήμερα, το ενδεχόμενο όφελος θα άγγιζε περίπου τα $360 δισ. το χρόνο.

Οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα ενός αστικού κέντρου. Ωστόσο, η έλλειψη οικονομικών πόρων συχνά περιορίζει τη δυνατότητα μιας πόλης να επενδύσει σε αυτά τα δίκτυα. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι η μοναδική που προσπαθεί να αναδείξει το κόστος των μη αποδοτικών συγκοινωνιών, βοηθώντας τα αστικά κέντρα να προετοιμάσουν το έδαφος για επενδύσεις. Στις παραμέτρους που εξετάστηκαν περιλαμβάνονται ο χρόνος ταξιδιού, ο συνωστισμός και η πυκνότητα του δικτύου, οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα ενός αστικού κέντρου. Προκειμένου να μπορεί να υπάρξει λογική σύγκριση, η έρευνα ομαδοποίησε τις πόλεις σε τρεις κατηγορίες που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα πλούτου και ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Credo, η μεγαλύτερη αποδοτικότητα ως προς το κόστος σημειώθηκε στις παρακάτω πόλεις:

*Κοπεγχάγη, Δανία (Κατηγορία «Εδραιωμένα αστικά κέντρα»)

*Σιγκαπούρη, (Κατηγορία «Συμπαγή κέντρα με υψηλή πυκνότητα»)

*Σαντιάγο, Χιλή (Κατηγορία «Αναδυόμενα αστικά κέντρα»)

Στη συνέχεια, η Credo συνέκρινε τα αστικά κέντρα με την κορυφαία πόλη της κατηγορίας στην οποία ανήκαν. Αυτή η σύγκριση επέτρεψε την ποσοτικοποίηση των οικονομικών ωφελειών που θα προσέφεραν οι επενδύσεις στις συγκοινωνίες, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και η δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, η Credo ανέπτυξε μερικούς βασικούς δείκτες σχετικά με το πώς μπορούν οι πόλεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες οικονομικής αναβάθμισης. Διάφορα case studies αναδεικνύουν τον τρόπο απόσβεσης των πιθανών επενδύσεων.

«Όλα τα αστικά κέντρα μπορούν να πάρουν μαθήματα από τις κορυφαίες πόλεις της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, προκειμένου να γεφυρώσουν το χάσμα της αποδοτικότητας των συγκοινωνιακών τους δικτύων, να μειώσουν τα κόστη και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Γιατί, όσο πιο αποδοτικό είναι το συγκοινωνιακό δίκτυο μια πόλης, τόσο πιο ελκυστική είναι η πόλη αυτή για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους», σχολίασε ο Chris Molloy, Partner στην εταιρεία Credo.

«Τα καλύτερα συστήματα μεταφορών και συγκοινωνιών είναι εκείνα στα οποία οι άνθρωποι μεταφέρονται γρήγορα, εύκολα και άνετα στον προορισμό τους. Οι πόλεις που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις το καταφέρνουν αυτό μέσω αποδοτικών δικτύων που διαθέτουν σύγχρονες υποδομές, εύκολες ανταποκρίσεις μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς και – πάνω απ’ όλα – μια ξεκάθαρη στρατηγική για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών», δήλωσε ο Roland Busch, Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens AG.

Τα αστικά κέντρα είναι οι «κινητήρες» της μελλοντικής ανάπτυξης. Παράγουν το 80% του παγκόσμιου οικονομικού προϊόντος. Ωστόσο, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου η δυνατότητα των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού να μετακινούνται διεθνώς αυξάνεται, οι πόλεις πρέπει να συναγωνιστούν για την παροχή του ελκυστικότερου δυνατού περιβάλλοντος οικονομικής δραστηριότητας. Η έρευνα “The Mobility Opportunity” απευθύνεται στους φορείς λήψης αποφάσεων για τα αστικά κέντρα, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις προτάσεις που διατυπώνει, για να επιτύχουν τα μεγαλύτερα δυνατά οικονομικά οφέλη.

Exit mobile version